Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Gabriela Mihalčínová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PhDr. Eva Konečná Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II. E
 
 
RNDr. Katarína Valková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III. C
 
 
PhDr. Ľudmila Andraščíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Cecília Baranová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alexej Bayer Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimíra Beľaková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Rastislav Böszörményi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miriam Böszörményiová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. F
 
 
PhDr. Jitka Čipaková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. E
Triedna učiteľka: III. D
Vedie krúžok: Zdravé zúbky
 
 
PhDr. Slávka Dorinová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Stanislava Ďuďaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Farbulová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslava Fedorková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk od základov
 
 
Mgr. Tomáš Fiamčik Rozvrh
Triedny učiteľ: I. D
Vedie krúžok: Športové hry
 
 
PaedDr. Ladislav Gaľa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Giňovská Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Muzikoterapia
 
 
PhDr. Monika Gorecká Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Guzejová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kašpriková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Knišová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislava Kocová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ondrej Koč Učiteľ
 
 
MUDr. Jana Korbová Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Martin Kováč Rozvrh
Učiteľ
 
 
Agnesa Krasová Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Marián Kríž, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslava Lepáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. DVS
 
 
Mgr. Antónia Malatincová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Malegová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Mašlejová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Mladý tvorca
 
 
Mgr. Božena Maťašová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Modranská Rozvrh
Triedna učiteľka: I. H
 
 
Mgr. Slavomíra Mušinková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. G
 
 
Mgr. Gabriela Nováková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Eva Novotná, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Odelgová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Alena Olejňáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Pavol Pališin Rozvrh
Učiteľ
 
 
MUDr. Bibiána Paľová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Erika Petrašková, PhD. Učiteľka
 
 
RNDr. Ivana Petrisková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Erika Polohová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
MUDr. Ivana Poradová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Provázková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. F
 
 
MUDr. Anna Pružinská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Repaská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Sabolová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Skolodová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Smolková Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Michaela Sobotová Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: BIOCHEM
 
 
PhDr. Monika Szantová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Štieber Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Monika Timková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
 
 
PaedDr. Jana Tverdíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Andrej Uličný Rozvrh
Triedny učiteľ: II. D
 
 
Mgr. Erika Višňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A

© aScAgenda 2014.0.855 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.04.2014

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
    SZŠ, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
  • +421 51 7733304

Fotogaléria