Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Eva Novotná, PhD. Rozvrh
Riaditeľka
 
 
RNDr. Katarína Valková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
PhDr. Ľudmila Andraščíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Cecília Baranová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alexej Bayer Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimíra Beľaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miriam Böszörményiová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. F
 
 
PhDr. Jitka Čipaková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. E
 
 
Mgr. Silvia Doľacká Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Slávka Dorinová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Stanislava Ďuďaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslava Fedorková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Tomáš Fiamčik Rozvrh
Triedny učiteľ: II. D
 
 
PaedDr. Júlia Geletičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Giňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
 
 
PhDr. Monika Gorecká Rozvrh
Triedna učiteľka: I. D
 
 
Mgr. Michaela Guzejová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Kašperanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kašpriková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ondrej Koč Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Eva Konečná Rozvrh
Učiteľka
 
 
Agnesa Krasová Učiteľka
 
 
MUDr. Marián Kríž, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Eva Labunová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Lepáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. F
 
 
Mgr. Lenka Mašlejová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
 
 
MUDr. Mária Matuševská Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Gabriela Mihalčínová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Millá Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Modranská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Slavomíra Mušinková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. G
 
 
Mgr. Lukáš Novotný Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Alena Olejňáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Pavol Pališin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alena Partilová Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Ivana Petrisková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Erika Polohová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Popovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Ivana Poradová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Provázková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. G
 
 
Mgr. Zuzana Repaská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Sabolová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
 
 
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
 
 
PhDr. Dana Stachurová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Štieber Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Jozef Štieber Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Timková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
 
 
MUDr. Petra Trenklerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana Tverdíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. E
Triedna učiteľka: III. E
 
 
Mgr. Andrej Uličný Rozvrh
Triedny učiteľ: III. D
 
 
Mgr. Katarína Urbanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Višňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
    SZŠ, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
  • +421 51 7733304

Fotogaléria