Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Eva Novotná, PhD. Riaditeľka
 
 
RNDr. Katarína Valková Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Marcela Adamčíková Učiteľka
 
 
PhDr. Ľudmila Andraščíková Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Miloslav Bakoš Učiteľ
 
 
Mgr. Cecília Baranová Učiteľka
 
 
Mgr. Alexej Bayer Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimíra Beľaková Učiteľka
 
 
Mgr. Rastislav Böszörményi Učiteľ
 
 
Mgr. Miriam Böszörményiová Triedna učiteľka: II. F
 
 
PhDr. Jitka Čipaková Triedna učiteľka: I. E
Vedie krúžok: Zdravé zúbky
 
 
Mgr. Silvia Doľacká Učiteľka
 
 
PhDr. Slavka Dorinová Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Stanislava Ďuďaková Učiteľka
Vedie krúžok: Čo ja viem
 
 
PaedDr. Martina Dudaščíková Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Farbulová Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslava Fedorková Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Angličtina krok za krokom
 
 
Mgr. Tomáš Fiamčik Triedny učiteľ: II. D
 
 
PaedDr. Júlia Geletičová Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Giňovská Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Muzikoterapia
 
 
PhDr. Monika Gorecká Triedna učiteľka: I. D
 
 
Mgr. Michaela Guzejová Učiteľka
 
 
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Judičáková Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Kaliňaková Učiteľka
 
 
PhDr. Jana Kandurová Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kašpriková Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Knišová Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislava Kocová Učiteľka
 
 
Mgr. Ondrej Koč Učiteľ
 
 
PhDr. Eva Konečná Učiteľka
 
 
MUDr. Martin Kováč Učiteľ
 
 
Agnesa Krasová Učiteľka
 
 
MUDr. Marián Kríž, PhD. Učiteľ
 
 
PhDr. Eva Labunová, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Lepáková Triedna učiteľka: I. F
 
 
Mgr. Antónia Malatincová Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Malegová Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Mašlejová Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: Mladý tvorca
 
 
Mgr. Božena Maťašová Učiteľka
 
 
PhDr. Gabriela Mihalčínová Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Millá Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Modranská Učiteľka
 
 
Mgr. Slavomíra Mušinková Triedna učiteľka: II. G
 
 
Mgr. Gabriela Nováková Učiteľka
 
 
Mgr. Lukáš Novotný Učiteľ
 
 
PhDr. Silvia Odelgová Učiteľka
 
 
PhDr. Alena Olejňáková Učiteľka
 
 
Mgr. Anita Oravcová Učiteľka
 
 
Mgr. Pavol Pališin Učiteľ
 
 
MUDr. Bibiána Paľová Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Partilová Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Pekár Učiteľ
 
 
RNDr. Ivana Petrisková Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Erika Polohová Učiteľka
Vedie krúžok: Každodenná angličtina
 
 
Mgr. Eva Popovičová Učiteľka
 
 
MUDr. Ivana Poradová Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Provázková Triedna učiteľka: I. G
Vedie krúžok: Psychológia hrou
 
 
Mgr. Zuzana Repaská Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzačno-dramatický krúžok v AJ
 
 
Mgr. Lenka Sabolová Triedna učiteľka: I. C
Vedie krúžok: Ergoterapia
 
 
Mgr. Mária Smolková Učiteľka
 
 
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. Triedna učiteľka: III. B
 
 
PhDr. Dana Stachurová Učiteľka
 
 
PhDr. Monika Szantová Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Štieber Triedna učiteľka: II. C
Vedie krúžok: Nemčina v kocke
 
 
Mgr. Jozef Štieber Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Timková Triedna učiteľka: III. C
 
 
MUDr. Petra Trenklerová Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana Tverdíková Triedna učiteľka: II. E
Triedna učiteľka: III. E
Vedie krúžok: Slovenčina na dlani
 
 
Mgr. Andrej Uličný Triedny učiteľ: III. D
 
 
Mgr. Katarína Urbanová Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Višňovská Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Ľudmila Župová Učiteľka

© aScAgenda 2015.0.929 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2015

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
    SZŠ, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
  • +421 51 7733304

Fotogaléria