Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Eva Novotná, PhD. Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Slavomíra Mušinková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II. G
 
 
RNDr. Katarína Valková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Marcela Adamčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Ľudmila Andraščíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Miloslav Bakoš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Cecília Baranová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alexej Bayer Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimíra Beľaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Rastislav Böszörményi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miriam Böszörményiová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. F
 
 
PhDr. Jitka Čipaková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. E
Vedie krúžok: Zdravé zúbky
 
 
Mgr. Silvia Doľacká Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Slavka Dorinová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Stanislava Ďuďaková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Čo ja viem
 
 
Mgr. Zuzana Farbulová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslava Fedorková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Angličtina krok za krokom
 
 
Mgr. Tomáš Fiamčik Rozvrh
Triedny učiteľ: II. D
 
 
PaedDr. Júlia Geletičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Giňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Muzikoterapia
 
 
PhDr. Monika Gorecká Rozvrh
Triedna učiteľka: I. D
 
 
Mgr. Michaela Guzejová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Judičáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Kaliňaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Jana Kandurová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kašpriková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Knišová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislava Kocová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ondrej Koč Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Eva Konečná Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Martin Kováč Rozvrh
Učiteľ
 
 
Agnesa Krasová Učiteľka
 
 
MUDr. Marián Kríž, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Eva Labunová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Lepáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. F
 
 
Mgr. Antónia Malatincová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Malegová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Mašlejová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: Mladý tvorca
 
 
Mgr. Božena Maťašová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Gabriela Mihalčínová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Millá Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Modranská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Nováková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lukáš Novotný Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Silvia Odelgová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Alena Olejňáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anita Oravcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Pavol Pališin Rozvrh
Učiteľ
 
 
MUDr. Bibiána Paľová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Partilová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Pekár Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Ivana Petrisková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Erika Polohová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Každodenná angličtina
 
 
Mgr. Eva Popovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Ivana Poradová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Provázková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. G
Vedie krúžok: Psychológia hrou
 
 
Mgr. Zuzana Repaská Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzačno-dramatický krúžok v AJ
 
 
Mgr. Lenka Sabolová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
Vedie krúžok: Ergoterapia
 
 
Mgr. Mária Smolková Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
 
 
PhDr. Dana Stachurová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Monika Szantová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Štieber Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
Vedie krúžok: Nemčina v kocke
 
 
Mgr. Jozef Štieber Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Timková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
 
 
MUDr. Petra Trenklerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana Tverdíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. E
Triedna učiteľka: III. E
Vedie krúžok: Slovenčina na dlani
 
 
Mgr. Andrej Uličný Rozvrh
Triedny učiteľ: III. D
 
 
Mgr. Katarína Urbanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Višňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Ľudmila Župová Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2015.0.921 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2015

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
    SZŠ, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
  • +421 51 7733304

Fotogaléria