Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Alena Olejňáková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 114
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gomoľová
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 7
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Silvia Odelgová
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 8
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Mazurová
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 9
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Kočišová
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 3
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Eva Konečná, MBA
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Erika Provázková
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Monika Gorecká
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Uličný
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 108
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ivana Petrisková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 107
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Višňovská
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 113
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kilian
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 10
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Tverdíková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 5
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Partilová
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Pekár
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Júlia Geletičová
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 109
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Mušinková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 102
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Vladimíra Beľaková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 102
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Smiková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 101
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bc.Silvia Doľacká
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 122
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Polohová
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 109
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Repaská
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 124
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kaliňaková
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 124
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Novotný
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 101
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Stachurová, PhD.
Učebňa Kmeňová učebňa - č. 122

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
    SZŠ, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
  • +421 51 7733304

Fotogaléria